O VIKTORII

 • Narodila sa v roku 1980 v Košiciach a vyrástla v Prešove, na sídlisku Sekčov. S písaním začala už ako dieťa. Od prvých rýmovačiek a slohov písaných pre spolužiakov sa prepracovala k 3. miestu za poéziu v Gorazdovom Prešove v roku 1998. V tom čase už diaľkovo študovala odbor Komerčný manažment v Nitre na Fakulte Ekonomiky a Manažmentu Poľnohospodárskej Univerzity. Popri štúdiu pôsobila ako dopisovateľka pre východoslovenské noviny Korzár. Po presťahovaní sa na západné Slovensko tvorila len málo. Jej korene boli akoby zavesené vo vzduchoprázdne. Tápala v hmle. Počas posledných troch rokov štúdia na nitrianskej univerzite zároveň pracovala ako recepčná v Hoteli Nivy v Bratislave. Práve tam pár mesiacov po získaní inžinierskeho titulu stretla svojho budúceho manžela, za ktorým v roku 2005 odišla do Paríža. Stretnutie životnej lásky a získanie novej rodiny jej pomohli nájsť sa. Absolvovala kurzy francúzskeho jazyka na Sorbonne a urobila si školenie na Ecole Normale Supérieure v Cachan.

  Momentálne pracuje v Paríži ako zástupkyňa manažérky v medzinárodnej firme zaoberajúcej sa sprostredkovaním v leteckom priemysle.

  Je členkou - darkyňou Greenpeace a pravidelne podporuje asociáciu Secours Populaire Français.

  Nové prostredie sa odrazilo aj v jej tvorbe. Myšlienky sa pretekali, ktorá viac zaujme a dostane sa skôr na papier. Svoje diela začala posielať na Slovensko, do rôznych literárnych súťaží, a vo viacerých z nich sa umiestnila na jednom z prvých troch miest. V roku 2011 získala Cenu Bibliotéky za poviedku Syndróm « BEE » a v roku 2012 sa umiestnila na prvom mieste v medzinárodnej literárnej súťaži ROZHĽADY.

  Výber z jej poviedok tvorí zbierka Ďalší psí deň, ktorá vyšla v júli 2013 vo vydavateľstve Q111.

  V roku 2015 jej vyšla vo francúzskom vydavateľstve Editions du Cygne dvojjazyčná zbierka poézie Le Silence d'une tempête/Ticho búrky. Ide o poéziu, ktorú pôvodne napísala vo francúzskom jazyku a preložila do slovenčiny. Jej detská kniha Lapinovci z letiska (vydavateľstvo Trio Publishing) sa ocitla medzi Najkrajšími knihami Slovenska za rok 2015.

  V súčasnosti pripravuje novú zbierku sci-fi a fantasy poviedok.